Początek
O nas słów parę
Jak mieszkamy
Wieści różne
Historia Łomaz
Galerie
Spotkanie kultur
Agroturystyka
Odnośniki
 
kontakt


Ochotnicza Straż Pożarna w Łomazach

Dla obrony przed pożarami już w II połowie XIX wieku zaczęto organizować ochotnicze straże pożarne, nazywane wtedy strażami ogniowymi. W powiecie bialskim najwcześniej powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Podlaskiej, w 1874 roku. W naszej gminie najwcześniej, bo w 1917 roku, powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Łomazach. Jej organizatorami byli miejscowi działacze ludowi, rolnicy Mikołaj Gicewicz i Michał Kulicki, nauczyciele Leon Szysz i Jan Sakowicz oraz inni światlejsi mieszkańcy Łomaz. Pierwszym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach został Leon Szysz, a komendantem Czesław Krupski.
Zawody strażackie w Łomazach.
Pora nagrodzić zwycięzców.

Pierwszym sprzętem pożarniczym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach był beczkowóz konny na dwóch kołach (z drewnianą beczką na wodę), drabina, kilka bosaków, siekier, toporów i strażackich hełmów. Prawie wszystko, poza hełmami, wykonane było samodzielnie przez strażaków lub miejscowych fachowców. Sprzęt, jakim dysponuje łomaska straż współcześnie, to między innymi trzy ciężkie samochody gaśnicze, samochody lekkie, motopompy i inny sprzęt niezbędny w akcjach ratunkowych.

Nowa remiza strażacka - strażnica.
   Remiza po remoncie - dzień rocznicy OSP.

W 1977 roku, w 60. rocznicę działalności, Ochotnicza Straż Pożarna w Łomazach otrzymała sztandar związkowy, ufundowany ze składek społecznych. W 1978 roku rozpoczęto budowę nowej remizy. Budowana była czynem społecznym strażaków, przy finansowej i organizacyjnej pomocy władz administracyjnych gminy i województwa bialskopodlaskiego. Jej użytkowanie rozpoczęto już w 1982 roku - pełni rolę zarówno strażniczą jak i świetlicową.

Łomaziacy grają w Mrągowie.
Mrągowo, przemarsz naszej orkiestry.

W zakresie kultury i sztuki wielkim osiągnięciem było zorganizowanie w 1988 roku Strażackiej Orkiestry Dętej w Łomazach. Jej inicjatorami i założycielami byli miejscowi działacze społeczni i członkowie OSP Łomazy: Stanisław Deneko, Feliks Kowaleńko, Wacław Szudejko, Feliks Zydlewski, Franciszek Uściński, ówczesny proboszcz parafii Łomazy ks. kanonik Antoni Bubeła oraz członkowie kierownictwa samorządu gminnego i Gminnego Ośrodka Kultury. Na rok 2007 orkiestra liczy 32 członków. Kolejni kapelmistrze orkiestry, to Edward Borysiuk, Eugeniusz Kubinowski i Wojciech Lesiuk. Kierownicy orkiestry, to Stanisław Deneko, Wacław Szudejko i Feliks Kowaleńko. Sekretarzem Zarządu orkiestry jest Kamil Szostakiewicz, a skarbnikiem Józef Hołonowicz.
Orkiestra powstała ze składek pieniężnych mieszkańców gminy i organizacji społecznych. Bieżąca działalność orkiestry finansowana jest głównie przez samorząd Gminy. Wpływają też pieniądze od Wspólnoty Gruntowej w Łomazach, prywatnych zakładów pracy i innych ofiarodawców.

Uroczysta msza z okazji 90. rocznicy OSP.
Przemarsz orszaku z orkiestrą do parku.

16 września 2007 roku odbyły się uroczystości z okazji 90. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach. Po uroczystej mszy z udziałem jednostek OSP z terenu całej gminy, nastąpił przemarsz do łomaskiego parku, gdzie odbyło się odczytanie kroniki jednostki, wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych, okolicznościowe przemówienia, a także koncert Orkiestry Dętej.

Uroczystości w parku.
Koncert orkiestry.

 


Kliknij na emblemat, aby przeczytać pełną historię OSP w Łomazach.
projekt i wykonanie Lech Zaciura